לחות

חולם שאתה מתגבר על לחות, מנבא שתלחם באויבים בעוז, אך הכוח העילאי שלהם יכניס אותך לתבוסה מוחצת. ראה אוויר.