גיבן

לחלום על גיבן, מציין היפוך בלתי צפוי בסיכויים שלך.