אַפּרִיל

לחלום על חודש אפריל, מסמל שההנאה והרווח הרב יהיו המקצה שלך. אם מזג האוויר עלוב, זה סימן למזל רע חולף.