מזמורים

חולם לשמוע מזמורים מושרים, מציין נחת בבית וממוצע פוטנציאל בענייני עסקים. ראה שירה.