צָבוּעַ

לחלום שמישהו פעל איתך בצבוע, אתה יועבר לאויביך על ידי חברים כוזבים. לחלום שאתה צבוע, מציין שתוכיח את עצמך מרמה ותשקר כלפי חברים.