מחלה

עבור אישה החולמת על מחלתה שלה, מנבא כי אירוע בלתי צפוי כלשהו יטיל אותה בטירוף של ייאוש בכך שיגרום לה להחמיץ ביקור או בילוי צפוי. ראה מחלה.