יישומים

חולם על כלים, מציין אמצעים לא מספקים לעבודה כלשהי. אם המכשירים נשברים, יאיים עליכם מוות או מחלה קשה של קרובי משפחה או חברים, או כישלון בעסקים.