תומכים

לראות אימפים בחלום שלך, מסמל צרות ממה שנראה תענוג חולף. לחלום שאתה בן חורין, מציין שטמטום וסגן יביא אותך לעוני.