להגביר

לחלום על גידול במשפחתך, עשוי לציין כישלון בחלק מהתוכניות שלך, והצלחה לאחרת. חולם על גידול בעסק שלך, מסמל שתתגבר על הצרות הקיימות.