אישושים

חולם על חולשות, מציין חוסר מזל באהבה ובעסקים | אין להבין את האויבים, ומחלות עשויות לבוא בעקבותיה. לחלום שאתה רואה אחרים לקויים, מציין כי ייתכן שיש לך צרות ואכזבות שונות בעסקים.