אכסניה

לחלום על פונדק, מציין שגשוג ותענוגות, אם הפונדק מרווח ומרוהט היטב. להיות בפונדק רעוע וחולה, מציין הצלחה ירודה, או משימות עגומות, או מסעות אומללים.