תבקש

להתערב עבור מישהו בחלומותיך, מראה שתבטיח עזרה כשתרצה בכך.