אִי

לחלום שאתה על אי בזרם צלול, מסמל מסעות נעימים ומפעלים ברי מזל. לאישה זה מבשר על נישואים מאושרים. אי צחיח, מעיד על חילוט אושר וכסף באמצעות חוסר סבלנות. לראות אי, מציין נוחות ונסיבות קלות לאחר הרבה מאמץ ודאגה לעמוד בהתחייבויות מכובדות. לראות אנשים על אי, מציין מאבק להעלות את עצמך גבוה יותר במעגלים בולטים.