נֶעצָר

כדי לראות זרים מכובדים למראה נעצרים, מנבא שאתה רוצה לעשות שינויים, וספקולציות חדשות יוכפפו על ידי הפחד מכישלון. אם הם יתנגדו לקצינים, תהיה לך עונג רב לדחוף להשלמת המיזם החדש. ראה אסיר.