יָנוּאָר

לחלום על החודש, מציין שאתה תהיה סובל מלווים או ילדים לא אהובים.