יָשׁפֵה

לחלום לראות ג'ספר, הוא סימן משמח, המביא הצלחה ואהבה. עבור אישה צעירה לאבד ג'ספר, זה סימן לחוסר הסכמה עם אהובתה.