נבל יהודי

חולם על נבל יהודי, מנבא שתחווה שיפור קל בענייניך. לשחק אחד, זה סימן שתתאהב בזר.