לְנַעֲנֵעַ

לרקוד לנענע, מציין עיסוקים עליזים ותענוגות קלים. לראות כושים רוקדים לנענע, דאגות מטופשות יקזזו את ההנאה. כדי לראות את אהובתך רוקדת לנענע, בן זוגך יהיה בעל אופי עליז ומקווה. כדי לראות נערות בלט רוקדות לנענע, תעסוק בשעשועים לא מכובדים ותעקוב אחר רצונות נמוכים.