קפיצה-ג'ק

לחלום על קפיצה, מציין כי בטלה ובילוי טריוויאלי יעסיקו את מחשבותיכם להוציא תכניות רציניות ומקיימות.