צֶדֶק

לחלום שאתה דורש צדק מאדם, מציין שאתה מאוים במבוכות באמצעות הצהרות שווא של אנשים המשתוקקים לנפילתך. אם מישהו דורש ממך את אותו הדבר, תגלה שההתנהלות והמוניטין שלך נפגעים, ויהיה ספק רב אם אתה מפריך את האישומים בצורה מספקת.