קָלֵידוֹסקוֹפּ

קליידוסקופים העובדים לפניכם בחלום, מבשרים על שינויים מהירים עם מעט הבטחה חיובית בהם.