אפר

לחלום על אפר מבשר אוי, ושינויים מרים רבים בטוח יגיעו לחולם. גידולים מפוצצים לחקלאי. עסקאות לא מוצלחות עבור הסוחר. הורים יקצרו את צערם של ילדים סוררים.