דופק

לשמוע דפיקות בחלומות שלך, מציין כי בקרוב יתקבל עלייך בשורה בעלת אופי חמור. אם אתה מתעורר מהדפיקה, החדשות ישפיעו עליך ברצינות רבה יותר.