קרישנה

לראות את קרישנה בחלומותיכם, מציין כי השמחה הגדולה ביותר שלכם תהיה בחיפוש אחר ידע הנסתר, ותלמדו את עצמכם ללעג של חברים, ותטפחו נטייה פילוסופית כלפי החיים והצער.