לנדאו

לחלום שאתה רוכב בלאנדאו, עם חברך או אהובתך, מציין שתקריות בעלות אופי קליל אך נעים יעברו ברצף מהיר בחייך. אם הרכב מתהפך, אז ההנאה תהפוך בפתאומיות לאוי. ראה שדות וארץ.