חלוק

לחלום על חלוק גלימה, מעיד על אירוסים מחשידים יעמידו אותך תחת פיקוחם של אויבים או חברים. כדי לאבד פעולה אחת, מעשיך יגונו על ידי אויבים לפגוע בענייניך.