עוֹפֶרֶת

חולם על עופרת, מנבא הצלחה ירודה בכל התקשרות. מכרה מוביל, מעיד על כך שחבריך יסתכלו בחשדנות על עשיית הכסף שלך. אהובתי תפתיע אותך במרמה ובמצב הרע שלה. חולמת על עפרות עופרת, מנבאת מצוקה ותאונות. עסקים יניחו שחקנים קודרים. לחפש עופרת, מציין חוסר שביעות רצון ושינוי תעסוקתי מתמיד. כדי להמיס עופרת, מנבא שבחוסר סבלנות תביא כישלון על עצמך ועל אחרים.