דולף

לחלום לראות דליפה בכל דבר, הוא בדרך כלל משמעותי של אובדן וייסוד.