צַד הַמוּגָן מִן הַרוּחַ

חולם על שייט ברכב, מציין בפני המלח הפלגה משגשגת ועליזה. לאחרים, מסע נעים.