מִתנַקֵשׁ

אם אתה זה שתקבל את מכת המתנקש, לא תתגבר על כל המשפטים שלך. לראות אחר, כשהמתנקש עומד מעליו בכתמי דם, מעיד על כך שאומלל יגיע לחולם. לראות מתנקש בכל תנאי שהוא אזהרה כי הפסדים עשויים לפקוד אותך באמצעות אויבים סודיים.