לימונדה

אם תשתה לימונדה בחלום, אתה תצטרף לאחרים לסמן בידור כלשהו כמכשיר כושל לגיוס כספים להנאתם האישית של אחרים על חשבונך.