שַׁקרָן

לחלום על אנשים חושבים הם שקרנים, מנבא שתאבד אמון באיזו תכנית שהצגת בדחיפות. אם מישהו מכנה אותך שקרן, פירושו שיהיו לך חרדות על ידי אנשים רמאים. כדי שאישה תחשוב שהמתוקה שלה שקרנית, מזהירה אותה שהתנהלותה הבלתי הולמת עשויה לאבד אותה חבר מוערך.