מִגדַלוֹר

אם אתה רואה מגדלור בסערה, קשיים וצער יתקפו אותך, אך הם יתפזרו לפני שגשוג ואושר. לראות מגדלור מים שלווה, מציין שמחות רגועות וחברים נעימים.