תנור סיד

לחלום על תנור סיד, מנבא את העתיד המיידי אין שום חסד לספקולציות באהבה או בעסקים