לִצְלוֹעַ

חולם שאתה צולע בהליכה שלך, מציין שדאגה קטנה תתמודד מולך באופן בלתי צפוי, ותגרע הרבה מההנאה שלך. לראות אחרים צולעים, מסמל כי אתה תיעלב באופן טבעי מהתנהלות של חבר. כישלונות קטנים משתתפים בחלום זה. ראה נכה ולמד.