Loadstone

לחלום על אבן עומס, מציין שאתה יעשה הזדמנויות חיוביות לקידום שלך בדרך חומרית. עבור אישה צעירה שחושבת שאבן עומס מושכת אותה, זה סימן לשינויים מאושרים במשפחתה.