תפילת לורד

חולמת לחזור על תפילת האדון, מנבאת כי מאיימים עלייך אויבים סודיים ותזדקקי לברית ולתמיכת חברים כדי להטות אותך על קשיים. לשמוע אחרים חוזרים על זה, מציין את הסכנה של חבר כלשהו.