מוּתָרוּת

לחלום שאתה מוקף במותרות, מעיד על עושר רב, אך פיזור ואהבת העצמי יפחיתו את הכנסותיך. עבור אישה ענייה שחולמת שהיא נהנית מפאר רב, מציין שינוי מוקדם בנסיבותיה.