מדסטון

לראות אבן מטורפת המופעלת על פצע מניביה של חיה מטורפת כלשהי, מציין שתשתדל, עד גבול האנרגיה שלך, להגן על עצמך מפני תקלות אויבים, אשר בקרוב יעטוף אותך בחלל התבוסה המכובדת.