מַגנֵט

חולם על מגנט, מציין כי השפעות רעות ימשכו אותך מדרך הכבוד. אישה כנראה מפתה אותך להרוס. לאישה, חלום זה מנבא כי הגנה ועושר יונחו עליה.