עוֹרֵב הַנְחָלִים

לחלום על אבנית, מציין חוסר שביעות רצון ומריבות רבות. על החולם לשמור היטב על התנהלותו ועל דיבורו לאחר חלום זה.