נימוסים

חולם לראות אנשים מכוערים, מציין כישלון בביצוע התחייבויות באמצעות אי הסכמה של אדם הקשור לפרשה. אם אתה פוגש אנשים בנימוסים חביבים, אתה תופתע לטובה מענייני הרגע שאתה מקבל תפנית חיובית.