מנטילה

לחלום לראות מנטילה, מציין מפעל לא חכם אשר יביא אותך להודעה שלילית.