מפעל

חולם על מפעל גדול, מציין פעילות יוצאת דופן במעגלים עסקיים. ראה מפעל.