דשן

לחלום לראות זבל, הוא סימן חיובי. הרבה טוב ילך בעקבות החלום. במיוחד חקלאים ירגישו עלייה בהון.