מרץ

לחלום לצעוד אל זני המוזיקה מצביע על כך שאתה שאפתן להיות חייל או פקיד ציבורי, אך עליך לשקול את כל הדברים היטב לפני שתקבל החלטה סופית. לנשים שחולמות לראות גברים צועדים, מנבא את נטייתם לגברים בתפקידים ציבוריים. עליהם להיזהר מהמוניטין שלהם, אם יש לזרוק אותם הרבה עם גברים. חולמת על חודש מרץ, מבשרת תשואות מאכזבות בעסקים, ואישה כלשהי תחשוד ביושר שלך.