סַפָּן

לחלום שאתה ימאי, מציין מסע ארוך למדינות רחוקות, והנאה רבה תהיה קשורה לטיול. אם אתה רואה את הספינה שלך מפליגה בלעדיך, יריבים רבים יחוללו עליך אי נוחות אישית.