מַאְדִים

לחלום על מאדים, מציין כי חייך יהיו אומללים וכמעט שלא ראויים לחיים על ידי יחס אכזרי של חברים. אויבים ישתדלו להרוס לך. אם תרגישו עצמכם נמשכים לכיוון כדור הארץ, תוכלו לפתח שיקול דעת נוקב ולהתקדם מעבר לחבריכם בלימוד ועושר.