קָדוֹשׁ מְעוּנֶה

חולם על קדושים מעונים כי חברים כוזבים, אומללות ביתית ואובדן בעניינים הנוגעים לך ביותר. לחלום שאתה קדוש מעונה מסמל את ההפרדה מחברים, ואויבים ישמיצו אותך.