בַּנַאִי

לחלום שאתה רואה בונה שעוסק במסחר שלו, מציין עלייה בנסיבותיך ואווירה חברתית נעימה יותר תקיף אותך. אם אתה חולם לראות להקה בסדר הבונים במלוא הנסיבות, זה מציין שיהיו אחרים מלבד עצמך כדי להגן ולשמור מפני רעות החיים.